Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

UWAGA!!

Rekrutacja na szkolenia i kursy zawodowe 2024 już trwa !!!

Zapisz się już dziś!

O Instytucie Szkoleń Medycznych

Zarząd Top Med Instytut Szkoleń Medycznych pragnie poinformować iż po zmianie właściciela i reorganizacji programu szkoleniowego zachował dotychczasową kadrę wykładowczą. Poskutkowało to zmianą ośrodka szkoleniowego na Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Wierzymy że te zmiany pozwolą nam jeszcze lepiej realizować stawiane przed nami cele.

Cel naszego działania:

Kompetencje i kwalifikacje osób stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie w warunkach globalnej konkurencji. Kompetencje i kwalifikacje muszą być stale doskonalone, aby umożliwiały osobom sprostanie wyzwaniom zmieniających się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych. Tym samym uczenie się w rożnych formach, miejscach i przez całe życie, mające na celu rozwój kompetencji i kwalifikacji, staje się kluczem do wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

(„Perspektywa uczenia się przez całe życie”, Międzyresortowy zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, Warszawa 4 lutego 2011)


Lifelong Learning – uczenie się przez całe życie to największy cel strategiczny współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do roku 2020. Jego realizacja powinna zapewnić:

- ciągłość uczenia się w różnych miejscach, formach i okresach życia,

- swobodę przepływu osób legitymujących się określonymi kwalifikacjami między miejscami uczenia się i pracy w kraju i za granicą.

Rosnące wymagania pracodawców oraz klientów, w tym pacjentów, a także nieustanny rozwój nauki i nowych technologii powodują konieczność dokształcania i doskonalenia w całym okresie aktywności zawodowej.

Udział w proponowanych przez nasz Instytut formach kształcenia wzmacnia konkurencyjność na rynku pracy i poczucie własnej wartości.