Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

Sesje egzaminacyjne

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu 2017 r.

 

1. Etap pisemny dot M.30 Technik Optyk

19 czerwca 2018 r. (wtorek), godz. 10:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

2. Etap praktyczny

od .. do .. czerwca 2018 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)

od .. czerwca do .. lipca 2018 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2018 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 30 sierpnia 2018 r.).

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

Sesja 1.: styczeń – luty 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia

2018 r.

15 stycznia 2018 r.

od 9 stycznia do

27 lutego 2018 r.

27 marca 2018 r.

 

Sesja 2.: maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

20 czerwca

2018 r.

.. czerwca 2018 r.

od 25 maja do

6 lipca 2018 r.

28 sierpnia 2018 r.

 

Sesja 3.: sierpień – październik 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

8 września 2018 r.

od 17 sierpnia do

16 października 2018 r.

27 listopada 2018 r.