Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

Sesje egzaminacyjne

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu 2023 r.

 

1. Etap pisemny

MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

02 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

02 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 14:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

2. Etap praktyczny

od 01 do 20 czerwca 2023 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE)

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2023 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

Sesja 1.: zima 2023 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia 2023 r.

15 stycznia 2023 r.

od 9 stycznia do 27 lutego 2023 r.

27 marca 2023 r.

 

Sesja 2.: lato 2023 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

02 czerwca 2023 r.

17-18 czerwca 2023 r.

od 25 maja do 6 lipca 2023 r.

28 sierpnia 2023 r.