Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

Instytut Szkoleń Medycznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) określa się podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do określonych branży.

Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stanowią załącznik nr 33 do rozporządzenia.

Podstawy programowe są opracowane dla zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z 2019 r. poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082).

TopMed po zmianie właściciela i reorganizacji programu szkoleniowego zachował dotychczasową kadrę wykładowczą. Poskutkowało to zmianą ośrodka szkoleniowego na Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Wierzymy że te innowację pozwolą nam jeszcze lepiej realizować stawiane przed nami cele.

Instytut Szkoleń Medycznych w Poznaniu oferuje program kursów zawodowych specjalistycznych łączący szereg różnych kierunków.

Elementem wyróżniającym Instytut  jest bogata oferta tematyczna, obejmująca zagadnienia dotyczące zarówno nauk technicznych, medycznych jak i biologicznych.

Głównym celem Instytutu jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy opanowali teoretyczne i praktyczne umiejętności ukierunkowane na potrzeby rynku pracy.

Przygotowanie absolwentów naszych kursów w takim zakresie i w taki sposób, by byli atrakcyjni dla pracodawców lub mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach jest naszym priorytetem.

Wysoko wykwalifikowana kadra oraz dobrze wyposażone gabinety i pracownie specjalistyczne gwarantują optymalne warunki kształcenia:

  • umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem,
  • wspieramy rozwój intelektualny naszych słuchaczy,
  • umożliwiamy doskonalenie w ramach posiadanego wykształcenia, zdobycie lub uzupełnienie  kwalifikacji zawodowych i
  • specjalistycznych,
  • dostosowujemy kierunki i treść szkolenia do wymogów rynku pracy,
  • umożliwiamy łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Stawiamy na wiedzę i praktyczny aspekt szkoleń, co przekłada się na skuteczne działanie.