Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

Instytut Szkoleń Medycznych

UWAGA!

w związku ze zmianami w systemie oświaty, w szczególności wprowadzonymi ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz U. nr 205,poz.1206), od września 2012r kształcenie w niektórych zawodach może być prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji oraz w ramach kursu umiejętności zawodowych.

Top Med po zmianie właściciela i reorganizacji programu szkoleniowego zachował dotychczasową kadrę wykładowczą. Poskutkowało to zmianą ośrodka szkoleniowego na Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Wierzymy że te innowację pozwolą nam jeszcze lepiej realizować stawiane przed nami cele.

Instytut Szkoleń Medycznych w Poznaniu oferuje program kursów zawodowych specjalistycznych łączący szereg różnych kierunków.

Elementem wyróżniającym Instytut  jest bogata oferta tematyczna, obejmująca zagadnienia dotyczące zarówno nauk technicznych, medycznych jak i biologicznych.

Głównym celem Instytutu jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy opanowali teoretyczne i praktyczne umiejętności ukierunkowane na potrzeby rynku pracy.

Przygotowanie absolwentów naszych kursów w takim zakresie i w taki sposób, by byli atrakcyjni dla pracodawców lub mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach jest naszym priorytetem.

Wysoko wykwalifikowana kadra oraz dobrze wyposażone gabinety i pracownie specjalistyczne gwarantują optymalne warunki kształcenia:

  • umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem,
  • wspieramy rozwój intelektualny naszych słuchaczy,
  • umożliwiamy doskonalenie w ramach posiadanego wykształcenia, zdobycie lub uzupełnienie  kwalifikacji zawodowych i
  • specjalistycznych,
  • dostosowujemy kierunki i treść szkolenia do wymogów rynku pracy,
  • umożliwiamy łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Stawiamy na wiedzę i praktyczny aspekt szkoleń, co przekłada się na skuteczne działanie.