Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na szkolenie z interesującego Cię zakresu!
Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i podnieś swoje kwalifikacje.
Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? Zaufaj najlepszym specjalistom i zapisz się na szkolenie.

UWAGA!!

Rekrutacja na szkolenia i kursy zawodowe 2022/2023 już trwa !!!

Zapisz się już dziś!

Kurs Technik optyk - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) „technik optyk”

Nowa forma kształcenia, alternatywna do nauki w systemie szkolnym, realizująca ideę uczenia sie przez całe życie to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość uzyskania tytułu technika optyka w systemie kursowym.

Celem szkolenia jest przede wszystkim zrewitalizowanie wiedzy zawodowej oraz umożliwienie nabycia nowych, często unikatowych umiejętności. W programie szkolenia przewidziano zajęcia z optyki okularowej, jak i refrakcji wzroku – praktycznej.

Program szkolenia obejmuje naukę w zakresie dwóch wyróżnionych w zawodzie kwalifikacji.

Dla zawodu technik optyk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Po uzyskaniu  pozytywnego wyniku na egzaminach z obu kwalifikacji MEP.02 i MEP.03 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł Technik Optyk.

Realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku


Absolwent kursu zdaje egzaminy z każdej kwalifikacji, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Program szkolenia:

Optyka

Technologia

Elektrotechnika i elektronika

Anatomia, fizjologia i patologia oka

Działalność usługowa z przedsiębiorczością

Pracownia optyczna

Specjalizacja

Praktyka zawodowa

Techniki sprzedaży soczewek okularowych:

psychologia pracy z pacjentem

obsługa klienta

W programie kształcenia przewidziane jest 60 godzin z refrakcji wzroku

Dyplom technika i kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i uzyska zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie danej kwalifikacji w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, uprawnia do otrzymania dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom kształcenia pragniemy poinformować obecnych i przyszłych słuchaczy, iż nasza placówka kształcąca została Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE w Poznaniu w zawodzie Technik optyk.


oke


Umożliwiamy w ten sposób naszym absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z przygotowania zawodowego na miejscu i na stanowiskach na których ćwiczą w trakcie zająć lekcyjnych.Koszt: 4590,00 PLN ( każda kwalifikacja )
Ilość miejsc: do 10 osób
Miejsce: Poznań

Termin rozpoczęcia zajęć: 10-11 WRZEŚNIA  2022

Nauka trwa 6 miesięcy dla każdej kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym .

Termin rozpoczęcia zajęć dla kwalifikacji MEP.02  WRZESIEŃ 2022

Termin rozpoczęcia zajęć dla kwalifikacji MEP.03  WRZESIEŃ 2022